In het kort…
Wij staan voor christelijk onderwijs. Dit vertaalt zich in de waarden en normen in de school en geven dit door Bijbelverhalen, weekopeningen en het vieren van christelijke feesten verder vorm.

Ondersteuning op maat

Op onze school draait het om de ontwikkeling van jou, de leerling. Goed onderwijs betekent voor ons dat we je goed kunnen ondersteunen. We werken vanuit de basis, een veilige omgeving waarin jij je gezien en thuis voelt. Zodat jij je kunt ontwikkelen. Leerlingen, ouders en inspectie vinden De Akker een veilige school. En dat klopt, want leerlingen en personeel gaan respectvol met elkaar om. Vanuit deze basis werken wij. Heb jij extra begeleiding of zorg nodig dan zit je bij ons goed. Daar zijn wij als school heel trots op!

 

De groepsleerkracht is voor jou en je ouders je eerste aanspreekpunt. Hij heeft aandacht voor je en praat met je om te weten hoe het met je gaat. Ook weet hij alles over je schoolwerk en waar je zit in je ontwikkeling. Hierbij wil hij jou zoveel mogelijk ondersteunen.

 

Naast de groepsleerkracht kunnen ook gespecialiseerde mensen jou helpen. Denk bijv. aan Juf Kamp als IB’er of Juf van Pageé als hoog- en begaafdheid specialist.

 

Passend onderwijs
Wanneer je als leerling vastloopt op onze school en wij niet in staat zijn om jou de juiste ondersteuning te bieden, dan zijn wij verantwoordelijk om te zoeken naar die ondersteuning. Dat zijn door experts of ondersteuning van buitenaf te zoeken. Het kan ook zijn dat we samen op zoek gaan naar een passende school.

 

Meer- en hoogbegaafdheid
Vanaf aanmelding op onze school screenen wij op meer- of hoogbegaafdheid. Wij willen voorkomen dat je vastloopt in frustraties of juist achterover gaat leunen. Ook kan faalangst je parten spelen. Op onze school vind je 3 specialisten (juf van Pagée, juf Kamp en juf Pierik).

 

Levelwerk 
Vanaf groep 1 volgen wij de kinderen en proberen hen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben. Soms hebben kinderen meer verdieping nodig dan in de groep wordt aangeboden. Voor deze kinderen is er levelwerk, zij krijgen verrijkingsstof aangeboden die ze zelfstandig in de klas kunnen maken.

 

Plusklas
De plusklas is bedoeld voor kinderen die veel aankunnen qua leerstof maar die vaak moeite hebben met hoe ze al die kennis moeten vertalen, maar ook wat ze kunnen doen wanneer de kennis niet vanzelf komt. Zij moeten vaak leren hoe ze moeten leren.

 

Dotato groep
In samenwerking met het primair onderwijs en het Roelof van Echten college is er Dotato onderwijs gestart. Als je als leerling in groep 8 extra uitdaging nodig hebt, kan de school je aanmelden (eind groep 7) bij de Dotato groep in Hoogeveen. Zij beslissen vervolgens of je wordt aangenomen en mag deelnemen aan het programma. Dit programma bestaat uit negen woensdagmorgens, op het Roelof van Echten college, waarin filosoferen, vreemde talen en Science centraal staan.