In het kort…
Wij staan voor christelijk onderwijs. Dit vertaalt zich in de waarden en normen in de school en geven dit door Bijbelverhalen, weekopeningen en het vieren van christelijke feesten verder vorm.

Het onderwijs

Basisvakken
Reken- en taalonderwijs geven wij vorm via de Snappet. Snappet is niets anders dan een ‘device’ waarop de leerlingen opdrachten kunnen maken. Deze opdrachten zijn ontleent aan de reguliere methode. Wij zetten Snappet in, zodat wij doelgericht bezig kunnen zijn met de leerling, wij kunnen beter inspelen op individuele leerbehoefte aan de hand van de leerlijnen. Leerlingen zijn dankzij Snappet in staat om fouten direct te verbeteren. Wij hebben ook keuzes gemaakt in welke vakken wel en niet via Snappet gaan. Zo leren kinderen bij ons de spelling voornamelijk in het werkboek en door het maken van dictees. Wij zien dat de leerlingen hier baat bij hebben, omdat het beter blijft hangen als ze het opschrijven.

 

Godsdienstonderwijs
Op maandagochtend starten wij met de hele school in het speellokaal de week. In deze weekopening zingen, bidden en vertellen de leerkrachten over God. Hierin kijken we ook vooruit op de bijbelverhalen die we vertellen. Voor deze bijbelverhalen gebruiken wij de methode Kind op Maandag. Naast de weekopening wordt er iedere dag een verhaal verteld. Met kerst en pasen wordt er samen met ouders feest gevierd, dit kan plaatsvinden op school of in de naastgelegen kerk.

 

Kanjerschool
Wij zijn een Kanjer school, dit wil zeggen dat alle leerkrachten getraind zijn in het geven van Kanjerlessen. Door o.a. lessen te geven over weerbaarheid en opkomen voor jezelf werken wij aan een veilig pedagogisch klimaat. Via het Kanjer instituut kunnen wij ook ondersteuning aanvragen bij verstoorde groepsprocessen.

 

Engels
Engels bieden wij aan vanaf groep 1. Dit start spelenderwijs met de leerlingen en krijgt via de Engelse methode vanaf groep 4 meer vorm. In groep 8  sluiten wij dit af met een Anglia Examen. Dit is vergelijkbaar met het Cambridge examen. Een vreemde taal leren voor je 6de levensjaar, bevordert ook de ontwikkeling van de moedertaal. Daarnaast is het mooi om te zien dat onze schoolverlaters profijt hebben op het middelbaar onderwijs van ons Engels onderwijs.