In het kort…
Wij staan voor christelijk onderwijs. Dit vertaalt zich in de waarden en normen in de school en geven dit door Bijbelverhalen, weekopeningen en het vieren van christelijke feesten verder vorm.

Missie en visie

Wij zijn een christelijke basisschool waar Gods kinderen leren met vreugde te leven, lief te hebben, te groeien, talenten te ontwikkelen en naar vermogen bij te dragen aan de samenleving. Wij zíen een veranderende wereld, die de kinderen veel te bieden heeft en die veel van ze vraagt. Wij geven ons onderwijs een doelgerichte plaats in die wereld, om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

 

Wij zijn samen met de kinderen onderweg om als autonome wereldburgers tot bestemming te komen in de toekomstige samenleving. Voor de komende vijf jaar betekent dit voor ons onderwijs dat wij ons verder ontwikkelen en verdiepen in:

 

  • het voeren van kindgesprekken: We willen met ieder kind in gesprek over zijn ontwikkeling. Wat willen zij graag leren, waar zou het beter zijn best voor willen doen, wat willen ze graag bereiken? Op deze manier wordt het kind steeds meer eigenaar van zijn eigen leerproces.
  • het werken met leerlijnen: Welke doelen moeten er worden bereikt en wanneer bieden we wat aan. Door de leerlijnen goed te beheersen, kun je als leerkracht inspelen op vragen van kinderen en de actualiteit. Je volgt niet de methode, maar gebruikt die om je onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoefte van de kinderen.
  • de professionalisering van de leerkrachten: Het is voor leerkrachten belangrijk om zich te blijven ontwikkelen, zodat zij in staat zijn kinderen het onderwijs te bieden dat bij het kind past en het beste uit ieder kind te halen.

 

Meer informatie kun je vinden in de schoolgids.